Kontakt

602 225 371, 61 840 12 62

ul. Nad Wierzbakiem 20/1 60-612 Poznań

[email protected]

Dermatologia

testy diagnostyczne
zeskrobiny ze skóry
profilaktyka przeciwpasożytnicza
diagnostyka chorób immunologicznych oraz endokrynologicznych
badanie cytologiczne
test z przylepcem
wymazy z przewodów słuchowych
biopsja
pobranie materiału do badań mikologicznych, bakteriologicznych, histopatologicznych
badanie hodowlane
trichogram/badanie włosa/
badanie w świetla lampy Wooda
badanie serologiczne-współpraca z laboratorium zewnętrznym
testy alergiczne
diaskopia
biopsja cienko- i gruboigłowa
wymazy z uszu
diagnostyka ostrych/przewlekłych zapaleń uszu oraz skóry
opieka oraz leczenie chorób skóry różnego tła