DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA


-badanie krwi (morfologia i biochemia) wykonywane na miejscu
-ocena liczby retilulocytów
-rozmazy krwi
-glukometria
-badanie moczu ogólne oraz osadu
-biopsja cienko- i gruboigłowa
-badanie cytologiczne
-posiew bakteriologiczny
-wyznaczanie dni płodnych
-mikroskopowa ocena nasienia
-badanie kału
-flotacja, rozmaz, szybkie testy Giardia Spp.
-szybkie testy pozwalające zdiagnozować zapalenie trzustki
-pobieranie oraz ocena płynów z jam ciała
-diagnistyka chorób odkleszczowych
-oznaczanie grupy krwi na miejscu
-szybkie testy pozwalające zdiagnozować choroby zakaźne psów i kotów

Współpracujemy z certyfikowanymi laboratoriami zewnętrznymi poszeszerzając naszą ofertę o badania genetyczne, hormonalne, histopatologiczne oraz serologiczne