ANESTEZJOLOGIA

ANESTEZJOLOGIA

-leczenie bólu ostrego i przewlekłego
-opieka nad pacjentem geriatrycznym
-znieczulenie dożylne
-znieczulenie wziewne/przy użyciu isofluranu/
-pełny monitoring anestezjologiczny podczas zabiegu /kontrola parametrów życiowych przy użyciu kardiomonitora,saturacja, tętno,częstość i jakość oddechów, praca serca,ciśnienie tętnicze krwi/
-opieka po zabiegowa, znoszenie bólu pooperacyjnego
-tlenoterapia