KARDIOLOGIA

KARDIOLOGIA

-badanie elektrokardiologiczne EKG
-badanie ciśnienia krwi psów i kotów
-wykonywanie zdjęć RTG klatki piersiowej
-pomiar serca i diagnostyka wad serca
-nieinwazyjne leczenie wad serca