KARDIOLOGIA

KARDIOLOGIA

-badanie elektrokardiologiczne EKG
-badanie ciśnienia krwi psów i kotów
-diagnostyka radiologiczna klatki piersiowej
-pomiar serca i diagnostyka wad serca
-badania laboratoryjne
-farmakologiczne wspomaganie mięśnia sercowego
-wprowadzenie odpowiedniej diety
-nieinwazyjne leczenie wad serca