DERMATOLOGIA

DERMATOLOGIA

-testy diagnostyczne
-zeskrobiny ze skóry
-profilaktyka przeciwpasożytnicza
-diagnostyka chorób immunologicznych oraz endokrynologicznych
-badanie cytologiczne
-test z przylepcem
-wymazy z przewodów słuchowych
-biopsja
-pobranie materiału do badań mikologicznych, bakteriologicznych, histopatologicznych
-badanie hodowlane
-trichogram/badanie włosa/
-badanie w świetla lampy Wooda
-badanie serologiczne-współpraca z laboratorium zewnętrznym
-testy alergiczne
-diaskopia
-biopsja
-biopsja cienko- i gruboigłowa
-wymazy z uszu
-diagnostyka ostrych/przewlekłych zapaleń uszu oraz skóry
-opieka oraz leczenie chorób skóry różnego tła